Polityka ochrony danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest  Krzysztof Kwieciński. Adres do korespondencji: krzysztof.kwiecinski91@gmail.com
  • Przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu informowania o usługach świadczonych przez Krzysztofa Kwiecińskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a odbiorcą moich danych osobowych będzie wyłącznie ww. administrator danych osobowych oraz uprawnieni przez niego pracownicy i współpracownicy.
  • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji odpowiedzi na wysłane przeze mnie zgłoszenie, posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy wskazanego powyżej rozporządzenia, podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie; niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony Krzysztofa Kwiecińskiego.
  • Transfer danych osobowych, wprowadzanych do formularza, odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL.
  • Administrator  danych osobowych zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia moich danych osobowych poprzez: kontakt e-mail na adres: krzysztof.kwiecinski91@gmail.com
Menu